مشاوره امنیت

امنیت بخشی از مدیریت اطلاعات است که وظیفه تعیین اهداف امنیتی و بررسی موانع سر راه به منظور رسیدن به این اهداف و ارائه راهکارهای لازم را بر عهده دارد. همچنین مدیریت امنیت وظیفه پیاده سازی و کنترل عملکرد سیستم امنیت سازمان را بر عهده داشته و در نهایت باید تلاش کند تا سیستم را همیشه بروز رسانی نماید. هدف مدیریت امنیت اطلاعات در یک سازمان، حفظ سرمایه های سازمان (شامل منابع نرم افزاری، سخت افزاری، اطلاعاتی و ارتباطی، نیروی انسانی و…) درمقابل هرگونه تهدید، اعم از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات، خطرات ناشی از محیط و سیستم، خطرات ایجادشده از سوی کاربران و… می‌باشد.

مشاوره در حوزه امنیت:

چاپ